Въпросник на ИТ “Строителна площадка”

Този въпросник покрива част от изискванията за строителната площадка и е подходящ за бърз физически одит.

Ако се интересувате от оценка на съответствието с нормативните изисквания относно документация на строителния обект, препоръчваме да използвате изготвения от нас Чек-лист за документация по ЗБУТ на строителен обект с 68 изисквания на Наредба 2/2004 г.

Във въпросника са нанесени приложимите нормативни изисквания и някои коментари.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар