Въпросник на ИТ “Шум”

Въпросникът е основан на изискванията на Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, но има препратки и към други нормативни актове.

Моля, имайте предвид, че описаните добри практики или пояснения са предоставени от Инспекция по труда и не отразяват гледната точка на екипа на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА, която в някои случаи се различава от дадените пояснения!

Ако имате въпроси или коментари по конкретното прилагане на съответното нормативно изискване или пък искате да споделите информация, моля използвайте коментарите.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар