Въпросник на ИТ “Производствени сгради”

Въпросите са от първите три раздела на Глава четвърта "Производствени сгради, работни помещения и работни места" от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Добра идея е тези въпроси да са акцент при някой от следващите обходи на длъжностното лице по работните места. Например, ако имате врати, които се отварят нагоре,  бихте могли да проверите дали има планирани периодични проверка на изправността на защитните им механизми и въобще на механизмите като цяло или се разчита на реактивна реакция - ако има проблем, някой се обажда и тогава се предприемат действия.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар