Въпросник на ИТ “Работа в ограничени пространства”

Този въпросник съдържа 13 въпроса, като са използвани изисквания от следните нормативни актове:

Във въпросника ще намерите конкретното нормативно изискване от съответната наредба, както и някои наши коментари.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

2 мнения за “Въпросник на ИТ “Работа в ограничени пространства””

 1. В момента планирам годишно обучение на работещите в ограничени пространства. За проверка на знанията след приключване на обучението, подготвих и Тест. Установих, че има въпроси от чек листа, които съм включил в Теста. Но при мен отговорите са няколко, от които само един верен.
  Какво мисля по седми и осми въпрос от Въпросника.
  Ако тълкуваме думата “взривоопасност” в седми въпрос, като съвкупност от газообразни, течни и твърди взривоопасни вещества, то отговора намираме в Приложение № 1 към чл. 1, ал. 3 на Наредба № 9 от 23.09.2004 г., където намираме само едно от агрегатните състояния на взривоопасни вещества, а именно Газ.
  т.6. Не се допуска:
  6.1. проверка за наличие на газ с открит пламък;
  Макар да е описан само един елемент от агрегатните състояния на взривоопасните вещества, отговорът трябва да е „НЕ”!

  Относно осми въпрос и на мен не ми е логична тоталната забрана.
  Но в т.6 е казано „не се допуска:”, т. 6.2 „тютюнопушене, както и носене на запалки и кибрити”.
  От което излиза, че “Носене на цигари” се допуска, но не се допуска пушенето и носенето на запалка и/или кибрит.
  Ако следваме нормативната база, зададен така въпроса, отговорът не може да бъде еднозначен с „Да” или „Не”.

  • Здравейте, инж. Минчев,
   Благодаря Ви за допълненията!. Добавихме ги във въпросника. Не знам как сме ги проблели :)
   Доста често по време на обучения сме коментирали въпроса с носенето на запалка или кибрит в ограничени пространства и е възниквал съответно следващия въпрос – с какво запалваме резака, ако се използва такъв…Не че не може да се използват специални приспособления за това, но не сме стигали чак до такива подробности явно.