Въпросник на ИТ “Контакт с нагрети/студени повърхности. Работа при екстремни температури”

Въпросникът е основан на изискванията на следните нормативни актове:

  • Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска
  • Наредба №7 от 23 септември 1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
  • Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

Описаните добри практики или пояснения са предоставени от Инспекция по труда.

Ако имате въпроси или коментари по конкретното прилагане на съответното нормативно изискване или пък искате да споделите информация, моля използвайте коментарите.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар