Въпросник на ИТ “Електрически уредби и съоръжения. Защита от поражение от електрически ток – директен и индиректен допир”

Този въпросник за самоконтрол от Инспекция по труда съдържа 28 въпроса за оценка на съответствието с нормативните изисквания. Обхванати са изисквания от следните нормативни актове:

В настоящия въпросник ще намерите и конкретните нормативни документи и извадки от членове, на които се основават въпросите.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар