Въпросник на ИТ “Готовност за оказване на долекарска помощ”

Във въпросника са събрани голяма част от изискванията, свързани с оказването на долекарска помощ, като има и специализирани въпроси за конкретни дейности, например работа в мини и хлораторни станции.

Пропуснати са изискванията, специфични за строителните обекти. В Наредба 2/2004 г. има конкретни изисквания като например задължението по всяко време на обекта да има обучени лица (нещо логично, което, обаче, често се забравя при други производства).

Нанесени са конкретните нормативни изисквания с някои коментари.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар