Нормативни изисквания при работа на открито. Чек-лист за оценка на съответствието.

Микроклимат и работа на открито Чек-листове
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (8)

В настоящата статия ще направим обзор на приложимите нормативни изисквания при работа на открито с коментар по прилагането им. В края на статията ще намерите обобщен чек лист с мерки при работа на открито.

Въведение

Основният действащ нормативен документ за таози вид работа е Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, която определя минималните изисквания за защита на работещите от рискове за здравето и безопасността, причинени от неблагоприятни климатични условия при работа на открито.

Други нормативни актове, в които има поставени изисквания при работа на открито и ще разгледаме, са:

В следващите редове ще разгледаме изискванията за работа на открито, както за студения период на годината, така и за топлия (горещия) период на годината.

Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

Въпреки заглавието си (изисквания за микроклимата), наредбата поставя условия и по отношение на работата на открито.

Наредбата изисква при оценката на риска при работа на открито да се вземат предвид рисковете от температура, слънчева радиация, валежи, мъгли и вятър, като се отделя специално внимание на тяхното комбинирано въздействие.

Какво да имаме предвид относно комбинираното въздействие?

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

1 мнение за “Нормативни изисквания при работа на открито. Чек-лист за оценка на съответствието.”