Въпросник за инспектиране при пътно строителство

Това е въпросник, разработен в помощ на проверяващите инспектори от Изпълнителна Агенция „Инспекция по труда“.
Можете да го използвате за самоконтрол или пък за да знаете къде можете да бъдете уязвими.

Въпросникът се състои от 20-сет въпроса, обхващащи проверка на организацията на дейностите по безопасност и здраве, като към всеки въпрос има и подвъпроси относно конкретни изисквания за дейности или документация:

  • оценка на риска и инструктажи
  • режими на труд и почивка
  • конкретни въпроси относно безопасността на различните видове машини, които се използват при пътни работи
  • битовото осигуряване на работещите
  • периодични медицински прегледи
  • първа помощ

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар