Въпросник за инспектиране в петролни бази и складове

 

petrolni-baziНастоящата методика е предназначена за инспекторите по труда, с оглед подпомагането им в практическата инспекционна дейност по спазване осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд в петролните бази и складове.

В методиката е представена технологията на производството, основните машини и съоръжения. Разгледани са и характерните опасности и източници на рискове в петролните бази и складове. Изведени са акцентите при осъществяване на контрола по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в тези предприятия.

За улеснение на инспекторите по труда е приложен примерен въпросник, подпомагащ практическото извършване на контролната дейност по спазване на здравословните и безопасни условия на труд в петролните бази и складове.

Методиката е разработена от инж. Виолета Добрева - директор на Дирекция “Условия на труд” и инж. Пенка Иванова Митрева - главен инспектор в отдел „Химическа безопасност и производство на основни метали”.

Утвърдена е със Заповед № 0487 от 21.12.2009 година на изпълнителния директор на ИА ГИТ.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар