Въпросник за инспектиране по здравословни и безопасни условия на труд при леене на черни метали в пясъчни форми

leeneНастоящата методика е предназначена за инспекторите по труда с оглед подпомагането им в практическата инспекционна дейност по спазването осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд в предприятията за производство на отливки от черни метали.
В раздела “Информационна част” е представена технологията на леенето на черни метали в пясъчни форми и са идентифицирани опасностите
и източниците на рискове при работа.В „Инспекционната част” са представени общите и специфичните изисквания по безопасност на труда към технологичните процеси и работно оборудване, както и изискванията по хигиена на труда.Методиката е разработена от инж. Александър Славков – гл. инспектор в отдел „Химическа безопасност и производство на основни метали” в
Дирекция “Условия на труд”.Методиката е утвърдена със Заповед № 0489/22.12.2009г. на Изпълнителния директор на ИА “Главна инспекция по труда”.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар