Въпросник за инспектиране по здравословни и безопасни условия на труд в предприятията от дървообработващата промишленост

metodika_dyrvo

Настоящата методика е предназначена за инспекторите по труда, с оглед подпомагането им в практическата инспекционна дейност по спазване на здравословните и безопасни условия на труд в предприятията от дървообработващата промишленост.

В раздела “Информационна част” са включени, основните методи на обработването на дървесината, видовете машини и съоръжения, идентифицирани специфичните опасности при производството на дървени фасонирани материали (ДФМ), детайли, заготовки, опаковки, дограма и др.

В раздела “Инспекционна част” са посочени приоритетите и акцентите при осъществяване на контрола по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията от този бранш. Включен е и въпросник, подпомагащ практическото извършване на инспектирането.

Методиката е изготвена от инж. В. Анастасова – гл. инспектор в отдел “МСПП” с утвърдена със Заповед № № 403/28.10.2009 год. на Изпълнителния директор на ИА “ГИТ”.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар