Чек-лист за инспектиране при строителство, подновяване, основен ремонт и поддържане на железния път

Под строителство на жп линия се разбират всички дейности свързани с направа на линията, което се извършва при долно строене … Продължете с четенето на Чек-лист за инспектиране при строителство, подновяване, основен ремонт и поддържане на железния път