Чек-листове за оценка на риска

Оценяване на риска Чек-листове
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Тези чек-листове ви дават възможност да съберете първична информация за идентифициране на опасностите.

Общият чек-лист ще ви насочи кои от останалите въпросници да използвате.

Към листовете има и примери за превaнтивни мерки, които могат да се използват за намаляване на риска. те са добра отправна точка за проверка относно наличните мерки или планиране на допълнителни мерки.

Идея Идея: Можете да използвате въпросниците за извършване на периодичен контрол по работните места

За да оцените професионалния риск на работното място трябва да знаете:

 • къде се намират работното място и/или извършваните работи;
 • кой работи там: обърнете особено внимание на онези лица, при които опасността при работа може да е по­голяма от обикновено, като например бременни жени, млади работещи или работещи с увреждания.

Не забравяйте също и нещатните работещи, частично заети, подизпълнители и  посетители, служители, работещи извън обекта (включително шофьори, лицата посещаващи домовете на клиентите и т. н.)

 • какво работно оборудване и какви материали и процеси се използват;
 • какви работи се извършват (например по какъв начин и колко време се извършват);
 • кои са вече идентифицираните опасности и кои са техните източници;
 • какви са потенциалните последствия от съществуващите опасности;
 • какви предпазни мерки се използват;
 • какви злополуки, професионални заболявания и други прояви на влошено здравословно състояние са регистрирани.

За идентифициране на опасностите на работното място ползвайте ОБЩИЯ ЧЕКЛИСТ (Общия списък за проверка) и:

 • ако знаете, че опасността съществува маркирайте „ДА“
 • ако знаете, че опасността не съществува маркирайте „НЕ“
 • ако не сте сигурен дали опасността съществува:
  ползвайте ЧЕКЛИСТ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ОПАСНОСТИ (Списък за проверка за специфични опасности) посочен в колона 5

Ако в колона 5 на ОБЩИЯ ЧЕКЛИСТ няма посочен чеклист за специфичната опасност, можете да потърсите допълнителна информация на уеб страницата на Европейската агенция или от националните органи, или да потърсите помощ от местните експерти по въпросите.

instrument-OR

Бърз преглед  и линк за изтегляне

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар