Чек-лист за документация по ЗБУТ на строителен обект

С помощта на този чек-лист можете да направите оценка на съответствието за необходимата документация на строителния обект, с която се доказва изпълнението на изисквани от нормативната база дейности.

В чек-листа отразени 68 изисквания на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, свързани с конкретни дейности, за които е необходимо да има доказателствен документ.

В чек-листа е посочен съответният член и текст от наредбата и какви са доказателствените документи, които е необходимо да имате.

Чек-лист за документация по ЗБУТ на строителен обект

Имате възможност да изтеглите чек-листа в два варианта:

  • pdf вариант с възможност за чекване, принтиране, запазване на документа.
  • word вариант с възможност за редактиране, например премахване или добавяне на редове, допълнителни записки и др.

За да изтеглите чек-листа в желания формат, използвайте следните линкове:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар