Чек-лист за проверка на ЗБУТ в предприятията от дървообработващата промишленост

Това е примерен въпросник за инспектиране по спазване на здравословни и безопасни условия на труд в дървообработващата промишленост, част от методика за инспектиране, утвърдена със Заповед № № 403/28.10.2009 год. на Изпълнителния директор на ИА “ГИТ”.

ПРИМЕРЕН ВЪПРОСНИК
инспектиране по спазване на здравословни и безопасни условия на труд в дървообработващата промишленост

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар