Чек-листове за инспекции по работни места

Внимание: Тези документи са обект на авторски права за "Доцео" ЕООД по смисъла на чл. 18, ал. 2 от ЗАПСП. Предоставят се само за лична употреба. Забранено е използването им за комерсиални цели, включително публикуване в електронен или печатен вид, разпространение срещу заплащане, предоставяне на участници в обучения, които не са организирани от "Доцео" ООД и др.


С тези чек-листове можете лесно да направите бърз контрол по работни места за съответствие с основни нормативни изисквания, както и за прилагане на подходящи мерки за опасности, които се срещат в голям брой от фирмите.

Чек-лист "Нормативни изисквания"

чек-лист за инспектиране по збут по работни места

Този чек-лист се основава на изискванията на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и съдържа въпроси, свързани с:

 1. Територия на предприятието, сгради, помещения, работни места
 2. Използване на работното оборудванe
 3. Транспортни средства и придвижващо се работно оборудване
 4. Стълби
 5. Електрически опасности
 6. Складове и товарно-разтоварни работи
 7. Фактори на работната среда
  - осветеност
  - производствен микроклимат
  - шум
  - вибрации
  - химични агенти
 8. Готовност за реагиране при пожари и аварии
 9. Санитарно и битово обслужване

Може да се използва за периодични, например месечни,  проверки по работни места. Подготвен е в Excel формат.

Чек-лист: Опасности

чек-лист за инспектиране по збут по работни места

С този чек- лист можете да извършите бърза проверка за приложените мерки, свързани със следните опасности:

 1. Неравни или хлъзгави повърхности
 2. Придвижващи се превозни средства и машини
 3. Подвижни части на машините
 4. Електрически инсталации и оборудване
 5. Пожар
 6. Експлозия
 7. Химичнии вещества и смеси (ХВС)
 8. Осветление

Подготвен е в Excel формат.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар