Здравно набклюдение и насърчаване на здравето.

В тази страница ще намерите указания, образци на документи, ръководства, видеа и презентации, свързани с:

предварителни и периодични медицински прегледи
здравни изисквания
насърчаване на здравето - хранене, движение, здравословен начин на живот.
за стрес и психосоциални фактори вижте тук.

☑ ЧЕК-ЛИСТОВЕ