Видеозапис „Организация на безопасната работа с машини и оборудване“

Организация на безопасната работа с машини и оборудване – документация по обслужване и безопасна работа; определяне на отговорности и задължения, свързани с поддръжката и работата с машини и оборудване.