Климатик

Инструкция за експлоатация на климатик

Презентации

Работа на открито

Общи изисквания при работа на открито. Изисквания при СМР. Въздействия през зимния и летния период. Безплатна храна и допълнителен платен годишен отпуск при работа на открито.