ИНСТРУКТАЖИ И ОБУЧЕНИЯ

Всичко за лесна организация и изпълнение на нормативните изисквания за инструктажите и обученията.

👨🏽‍⚖️ НОРМАТИВНА БАЗА

📑 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ