Лесно изпълнение на изискванията за осигуряване на безплатна храна, допълнителен платен годишен отпуск и намалено работно време с нашите процедури и образци на документи.

👨🏽‍⚖️ НОРМАТИВНА БАЗА И УКАЗАНИЯ