Разпореждане № 93 от 21 октомври 2005 г. относно реда, задълженията, отговорностите и документирането на изпълнението на процедурите по влизането в затворени пространства на кораби

За привеждане в изпълнение на предвидени в циркуляр MSC/Circ.744 на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация