Механични опасности, Подхлъзване, спъване, падане; Безопасна работа с машини и оборудване; Складове и стелажи.

Лесно изпълнявате нормативните изисквания, свързани с поддръжка на оборудването и организация на безопасната работа.