ДВ, бр. 71 от 11.8.2020: Закон за движението по пътищата, Закон за автомобилните превози, Закон за извънредното положение, Закон за лечебните заведения

Измененията не касаят  здравословни и безопасни условия на труд и не изискват предприемане на действия за осигуряване на съответствие.