Конвенции на МОТ

Морска трудова конвенция, 2006 г.

Приета от Конференцията на Деветдесет и четвъртата й сесия, Женева, февруари 2006 г. Ратифицирана със закон, приет от 40-ото Народно

Конвенции на МОТ

С173 – Конвенция № 173 на Международната организация на труда относно защитата на вземанията на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя, 1992 г.

ЗАКОН за ратифициране на Конвенция № 173 на Международната организация на труда относно защитата на вземанията на работниците в случай