Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Тук ще намерите над 500 инструкции за безопасна работа, подредени по азбучен ред и дейности.
Моля, използвайте ги отговорно и преценявайте дали е необходимо допълване или актуализиране в съответствие с вашите фирмени условия.

* Инструкция, която е обозначена със "звездичка" е типова или споделена от колега. Възможно е да не отговаря на нормативните изисквания за съдържание или да съдържа неточности.
(К) Инструкция, обозначена с буква "К" е изготвена в съответствие с нормативните изискванията за съдържание.

👨🏽‍⚖️ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА А-Я

🚘 АВТОМОБИЛИ и КАРИ

👨🏻‍🍳КУХНЯ

👷🏻 СТРОИТЕЛСТВО

👨🏻‍🌾 СЕЛСКО СТОПАНСТВО

🌳 ДЪРВООБРАБОТВАНЕ

👩🏻‍🏫 ОБРАЗОВАНИЕ

🏗 СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ