Дейности с повишен риск - работа на височина, работа в ограничени пространства и екпслозивна атмосфера

Изпълнете лесно нормативните изисквания с нашите процедури с указания стъпка по стъпка, образци на фирмени документи, обучителни видеа и ръководства за:

Работа на височина
Работа в ограничени пространства
Потенциален риск от експозивна атмосфера

👨🏽‍⚖️ НОРМАТИВНА БАЗА