РЪКОВОДСТВА

📘 ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКА

📘 ЗДРАВНО НАБЛЮДЕНИЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВЕТО

✔Медицински прегледи ✔Здравни изисквания ✔Трудова медицина ✔Хранене ✔Движение ✔Здравословен живот

📘 БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ

✔Пътища за транспорт ✔Автимобили ✔Електрокари и мотокари ✔Железопътен транспорт ✔Въздушен транспорт

📘 ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

📙 ЕРГОНОМИЯ/ФИЗИОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ

📙 СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

✔Намалено работно време ✔Допълнителен платен годишен отпуск ✔Безплатна храна ✔Нощен труд

📘 СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА

✔Трудоустрояване ✔Хора с увреждания ✔Лица под 18 години ✔Жени, майки