Заповед № РД-01-677 от 25.10.2020 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Заповед № РД-01-677/25.10.2020 г. Тази заповед отменя и заменя Заповед № РД-01-655 от 13.11.2020 г. На основание … Още

Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Заповед № РД-01-675/25.10.2020 г. Тази заповед отменя и заменя Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. Повтаря текста … Още

Заповед № РД-01-651 от 11.11.2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Заповед № РД-01-651 от 11.11.2020 г. Отменя и заменя Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г. На основание … Още

Заповед № РД-01-619 от 23.10.2020 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Заповед № РД-01-619 от 23.10.2020 г. Отменя и заменя Заповед № РД-01-611 от 22.10.2020 г.  На основание … Още