Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. Тази заповед отменя и заменя Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г.  Единствена разлика: … Още