Преместване на друга длъжност с клауза по чл. 70 КТ/ Писмо на МТСП № 94-ММ-239 от 10.01.2011 г.

Това писмо има връзка със съществуваща практика за прекратяване на трудово правоотношение с трудоустроено лице, като се заобиколят изискванията за искане на разрешение от Инспекция по труда.