Правилник по безопасността на труда при ковашкощамповъчно производство (гореща обработка)

Д-01-011 Правилник по безопасността на труда при ковашко-щамповъчното производство (гореща обработка)

Този правилник определя изискванията за безопасност на труда в ковашко-щамповъчното производство (гореща обработка) и се прилага от всички физически и юридически лица, които извършват такава дейност.

Правилник по безопасността на труда при разработване на рудни и нерудни находища по подземен начин

В-01-02-04 Правилник по безопасността на труда при разработване на рудни и нерудни находища по подземен начин

МИНИСТЕРСТВО НА ХИМИЯТА И МЕТАЛУРГИЯТА Настоящият правилник е изготвен от комплексния научноизследователски и проектантски институт Нипроруда – София, въз основа … Още

В-06-00-01 Правилник по безопасността на труда при работа в селищни и международни телефонни и телеграфни станции и радиотранслационни възли

Настоящият правилник по безопасността на труда при работа в селищни и междуселищни телефонни и телеграфни станции и радиотранслационни възли е … Още