Правилник по безопасността на труда при ковашкощамповъчно производство (гореща обработка)

Д-01-011 Правилник по безопасността на труда при ковашко-щамповъчното производство (гореща обработка)

Този правилник определя изискванията за безопасност на труда в ковашко-щамповъчното производство (гореща обработка) и се прилага от всички физически и юридически лица, които извършват такава дейност.