Азбест

Свойства на азбеста. Видове азбест. Азбестосъдържащи материали. Рискови професии. Ограничителни мерки за внос и производство. Болести.

Безопасна поддръжка

Петте основни правила за безопасна поддръжка. Разрешения. проверки. Специфични изисквания за поддръжка на различни видове работно оборудване.

Оценка на риска

Нормативни изисквания; Програма; Източници на информация; Планиранетна мерки; Периодичност на оценката на риска.