Въведение в ергономията

Презентацията прави въведение е вргономията, като основно запознава с физическата ергономия: – изисквания на нормативната база, свързани с ергономия; – … Още

Шум в работна среда

Какво е шумът; гранични стойности съгласно нормативните изисквания; въздействие на шума; средства за защита от шум и правилна употреба.