Работа от разстояние

Инструкция за здраве и безопасност при работа от разстояние – работно място, компютърна работна станция, електробезопасност, стрес, изолация и информационна сигурност.

Банциг за месо и кости

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г.