Инструкции за безопасна работа

Струг с ЦПУ

Инструкция за безопасна работа със струг с ЦПУ (цифрово-програмно управление)

Газова отоплителна гъба

Инструкция за безопасна употреба на газова отоплителна гъба. Всяко заграждение, в което се използва уредът, трябва да отговаря на едно от следните условия…

Инструкции за безопасна работа

Обемно копирен струг за дърво

Инструкция за безопасна работа с обемно копирен струг за дърво – изготвена в съответствие с изискванията на чл. 166 от Наредба №7/1999 г.

Инструкции за безопасна работа

Шлайф машини

Настоящата инструкция за безопасна работа с шлайфмашини за метали (плоскошлифовъчна и кръглошлифовъчна) е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г.