Машина за вафли

Инструкция за безопасна работа с машина за вафли Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от … Още

Тостер

Инструкция за безопасна работа с тостер 1. Преди да включите тостера в контакта уверете се, че волтажът съвпада с този … Още

Съдомиялна машина

Инструкция за безопасна работа със съдомиялна машина Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба … Още

Електрически уредби

Правила за безопасна работа в електрически уредби До работа свързана с ръководство, контрол или техническо и оперативно обслужване на електрически … Още

Автобус – безопасно управление

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОБУС I. Условия за използване на работното оборудване. Преди да се качите в превозното средство: … Още

Банциг за метал (лентов)

Пълна инструкция за безопасна работа с лентова банциг за метал съгласно изискванията на Наредба 7/1999 г. и файл за изтегляне.

Оптични кабели – безопасна работа

Общи изисквания. Безопасна работа при транспорт, изтегляне, формиране и укрепване на оптични кабели. Безопасна работа при свързване и измерване.

Блендер

Инструкция за безопасна работа с блендер Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № … Още

Банциг за дърво

Инструкция за безопасна работа с банциг за дърво Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от … Още