Газова отоплителна гъба

Инструкция за безопасна употреба на газова отоплителна гъба. Всяко заграждение, в което се използва уредът, трябва да отговаря на едно от следните условия…

Инструкции за безопасна работа

Обемно копирен струг за дърво

Инструкция за безопасна работа с обемно копирен струг за дърво – изготвена в съответствие с изискванията на чл. 166 от Наредба №7/1999 г.

Инструкции за безопасна работа

Шлайф машини

Настоящата инструкция за безопасна работа с шлайфмашини за метали (плоскошлифовъчна и кръглошлифовъчна) е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г.

Инструкция за безопасна работа с газови бутилки

Бутилки с газове под налягане

Инструкция за безопасна експлоатация на бутилки под налягане Определение: „бутилка“ е цилиндрична бутилка по смисъла на ADR, RID и ADN … Още

Инструкции за безопасна работа

Пелет преса

Инструкция за безопасна работа с пелет преса Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба … Още

Инструкции за безопасна работа

Медицински кислородни бутилки

Инструкция за използване на медицински кислородни бутилки Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба … Още

Кислороден концентратор

Инструкция за ползване на кислороден концентратор Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № … Още

Инструкции за безопасна работа

Машина за вафли

Инструкция за безопасна работа с машина за вафли Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от … Още