Ръководство с добри практики – строителни обекти

Незадължително ръководство за добри практики относно разбиране и изпълнение на Директива 92/57/ЕИО за прилагане на минимални изисквания за безопасност и здраве на временни или подвижни строителни участъци

Илюстрирано ръководство с добри практики в строителството

Ръководството е богато илюстрирано с картинки и примери. Състои се от пет части. 46 стр.

Наръчник за управление на конфликтни ситуации с клиенти

Причини за конфликти, sтратегии за справяне с конфликти, типове клиенти. Насоки за общуване по време на конфликтна ситуация. Как да намалим стреса?