Добри практики за по-малко дървесен прах

Настоящият доклад е изготвен от Европейската федерация на работниците в строителството и дървообработването, Европейската конфедерация на дървопреработващата промишленост и Официалната санитарна служба в Сиена.

Ръководство с добри практики – строителни обекти

Незадължително ръководство за добри практики относно разбиране и изпълнение на Директива 92/57/ЕИО за прилагане на минимални изисквания за безопасност и здраве на временни или подвижни строителни участъци