Ръководство за разработване на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд

Настоящото Ръководство е резултат от съвместен проект на FIEC (Европейската федерация на строителната индустрия) и EFBWW (Европейската федерация на работещите в строителството и дърводобива).

Добри практики за по-малко дървесен прах

Настоящият доклад е изготвен от Европейската федерация на работниците в строителството и дървообработването, Европейската конфедерация на дървопреработващата промишленост и Официалната санитарна служба в Сиена.