Стандартизационен документ „Маски за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“

Българският институт по стандартизация въведе новия европейски документ CEN/CWA 17553:2020 „Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи … Още