Преглед и коментар на нормативни изисквания при работа на открито. Чек-лист от мерки.

В настоящата статия ще направим обзор на приложимите нормативни изисквания при работа на открито с коментар по прилагането им. В края на статията ще намерите обобщен чек лист с мерки при работа на открито. Въведение Основният действащ нормативен документ за таози вид работа е Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата … Read more

Чек-листове за инспекции по работни места

Внимание: Тези документи са обект на авторски права за „Доцео“ ЕООД по смисъла на чл. 18, ал. 2 от ЗАПСП. Предоставят се само за лична употреба. Забранено е използването им за комерсиални цели, включително публикуване в електронен или печатен вид, разпространение срещу заплащане, предоставяне на участници в обучения, които не са организирани от „Доцео“ ЕООД … Read more

Чек-лист за опасни места „Подхлъзване и спъване“

Чек-листът е разработен и публикуван от Health and Safety Executive с оригинално заглавие: „Slips and trips. Hazard spotting checklist.“ и се разпространява под Open Government Licence v3.0 Линк към оригиналната публикация: http://www.hse.gov.uk/pubns/ck4.pdf Преводът е направен от екипа на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА. Този чек-лист ще Ви помогне да идентифицирате опасности, свързани с подхлъзване и падане … Read more

Чек-лист за инспектиране „Подхлъзване, спъване, падане“

Фактори, които определят естеството на риска от подхлъзване, спъване и падане Технически фактори: По подовете не трябва да има неравности. Отворите, пукнатините и нестабилни настилки са потенциални опасности. Подовите повърхности трябва да са съобразени с извършваните дейности: например, да имат устойчивост към маслата и химикалите, използвани в производствените процеси. Облицоването или обработката на подовете е … Read more

Инструмент за оценка на риска с 11 чек-листа

Този инструмент ще ви подпомогне да преминете през всички стъпки и да направите и документирате оценка на риска.

Въпросници за инспектиране на безопасността при използване на строителни скелета и подемници

Помагалото е разгледано и прието от Експертна група към Дирекция “Методология на инспектирането” при ИА”ГИТ” на заседание проведено на 29.08.2000г.