Безопасна работа с кари – указания за супервайзори

Брой страници: 14 Инцидентите с кари причиняват десетки или стотици смъртни случаи всяка година и още по-голям брой наранявания. Инцидентите често са резултат от нещо повече от „лошо управление“. Употребата на неподходящ тип оборудване, изборът на неподходящо допълнително оборудване или аксе-соари, неподходяща работна среда, безотговорно назначение на работници, недостатъчно обучение на работника и други подобни … Read more

Превоз на опасни товари по шосе

Брошура, подготвена от Асоциация на  българсте предприятия за международни превози и пътищата. В брошурата са засегнати въпроси свързани с: значение на знаците за сигнализация на МПС с опасни товари и номерата на тях основни правила при произшествие забрана за съвместно натоварване на пакети със знаци за опасност знаци за опасност, поставяни на превозни средства и … Read more

Изисквания на Наредба № 6 от 25 май 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина

Брошурата разяснява изискванията на Наредба № 6 от 25 май 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина