Блендер

Инструкция за безопасна работа с блендер Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № … Още

Банциг за дърво

Инструкция за безопасна работа с банциг за дърво Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от … Още

Вилков високоповдигач

Инструкция за безопасна работа с вилков високоповдигач Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба … Още

Лентоотрезна машина – преносима

Инструкция за безопасна работа с преносима лентоотрезна машина изготвена в съответствие с изискванията на чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г.