Стандартизационен документ „Маски за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“

Българският институт по стандартизация въведе новия европейски документ CEN/CWA 17553:2020 „Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи … Още

Въпросник на ИТ „Почивки“

Въпросите са основно по прилагане на изискванията на Кодекса на труда за почивки, но има и такива свързани с физиологичните … Още