Заповед № РД-09-426 за хигиенните изисквания към помещенията на амбулаториите за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ

ЗАПОВЕД № РД-09-426
от 21.09.1999 г.

На основание чл. 20 от Закона за народното здраве

НАРЕЖДАМ

1. Утвърждавам хигиенни изисквания към помещенията на амбулаториите за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ и към осигуряването на противоепидемичен режим в тях, съгласно приложението.
2. Контролът по спазването на хигиенните изисквания по т.1 възлагам на директорите на хигиенно-епидемиологичните инспекции.

МИНИСТЪР:
П. Бояджиев

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате