Заповед № РД 09-410 от 1994 г. за утвърждаване на правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа

Обн. ДВ бр. 89 от 28 октомври 1994 г.

1. Утвърдените на основание чл. 276, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда Правила за оказване на първа долекарска помощ влизат в сила от 1.I.1995 г.
2. От същата дата да не се прилагат изискванията от разделите с тази тематика, включени в действащите правилници по безопасност на труда - единни и отраслови.
3. Правилата за оказване на първа долекарска помощ да бъдат отпечатани от Главната инспекция по труда при Министерството на труда и социалните грижи като издание в специализирания бюлетин \"Безопасност на труда\".

ПРАВИЛА ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ УВРЕЖДАНЕ НА ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА
(ДВ, бр. 89 от 1994 г.)

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате