Заповед РД 09-1583 от 9 септември 2009 г. за безопасните условия на обучение, възпитание и труд в образователните институции от системата на народната просвета

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 35, ал. 1 от Закона за народната просвета и чл. 143, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и във връзка с необходимостта от осигуряване на безопасни условия за отглеждане, обучение и възпитание на децата и учениците в детските градини, училищата и обслужващите звена в системата на народдната просвета

НАРЕЖДАМ

С оглед осигуряването на безопасно условия на обучение, възпитание и труд в образователните институции от системата на народната просвета е необходимо да бъдат предприети следните действия:

  1. Директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена да осъществяват строг контрол върху достъпа на моторни превозни средства в недвижимите имоти, ползвани от ръководените от тях институции като:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате