Заповед № РД-07-00-186 от 2.07.2014 г. за утвърждаване на Статистическа система“Трудови злополуки“ (ССТЗ), Версия 2014

В сила от 29.08.2014 г.

Издадена от Националния статистически институт

Обн. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2014 г.

На основание чл. 9, т. 9 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 и чл. 10 от Закона за статистиката нареждам:

І. Утвърждавам Статистическа система "Трудови злополуки" (ССТЗ), версия 2014, по която се регистрират и отчитат приетите трудови злополуки. ССТЗ включва обща методология и следните класификации: 

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.