Заповед № РД-07-00-185 от 2.07.2014 г. за утвърждаване на Статистическа система „Професионални болести“ (ССПБ), Версия 2014

В сила от 29.08.2014 г.
Издадена от Националния статистически институт
Обн. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2014 г.

На основание чл. 9, т. 9 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 и чл. 10 от Закона за статистиката нареждам:

І. Утвърждавам Статистическа система "Професионални болести" (ССПБ), версия 2014, по която се регистрират и отчитат признатите професионални болести и тяхното развитие във времето. ССПБ включва обща методология на системата и следните класификации и списъци:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.