Заповед No 232 от 20.06.2006 г. за утвърждаване на образец на Декларация за трудова злополука

Издадена от управителя на Националния осигурителен институт
обн., ДВ, бр. 53 от 30.06.2006 г., в сила от 01.07.2006 г.

На основание чл. 3, ал. 1 от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки (ДВ, бр. 6 от 2000 г.) нареждам:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.