Заповед № 1016-40-1269 от 26 ноември 2021 г. за утвърждаване на образец на Декларация за трудова злополука (Обр. 0-11/2022/НОИ)

Издадена от Националния осигурителен институт
Обн. ДВ. бр.102 от 7 Декември 2021г.

ВАЖНО: Новият формуляр влиза в сила от 01.01.2022 г. Това не е посочено в заповедта, но благодарение на наши абонати, тя достигна до нас и до вас. Ето това е общност, в която всички си помагаме, благодаря им!

На основание чл. 3, ал. 1 от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки нареждам:

1. Утвърждавам образец на Декларация за трудова злополука (Обр. 0-11/2022/НОИ) съгласно приложението.
2. Отменям образец на Декларация за трудова злополука, утвърдена със Заповед № 232 от 20.06.2006 г. (ДВ, бр. 53 от 2006 г.).

Управител:
Ив. Иванов

Линкът за изтегляне на декларацията в Word формат е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

При нас ще получите:

  • Над 700 страници с материали по ЗБУТ
  • Процедури по прилагане на нормативни изисквания
  • Образци на фирмени документи и инструкции за безопасна работа
  • Ръководства с добри практики
  • Презентации, постери, брошури
  • Указания за необходими действия при промени в нормативните изисквания
  • Безплатно онлайн обучение

СТАНИ ЧАСТ ОТ СТОТИЦИТЕ АБОНАТИ

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар