Заповед № РД-07-00-185 от 2.07.2014 г. за утвърждаване на Статистическа система „Професионални болести“ (ССПБ), Версия 2014

В сила от 29.08.2014 г.
Издадена от Националния статистически институт
Обн. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2014 г.

На основание чл. 9, т. 9 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 и чл. 10 от Закона за статистиката нареждам:

І. Утвърждавам Статистическа система "Професионални болести" (ССПБ), версия 2014, по която се регистрират и отчитат признатите професионални болести и тяхното развитие във времето. ССПБ включва обща методология на системата и следните класификации и списъци:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.