Заповед № 1016-40-1269 от 26 ноември 2021 г. за утвърждаване на образец на Декларация за трудова злополука (Обр. 0-11/2022/НОИ)

Издадена от Националния осигурителен институт
Обн. ДВ. бр.102 от 7 Декември 2021г.

На основание чл. 3, ал. 1 от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки нареждам:

1. Утвърждавам образец на Декларация за трудова злополука (Обр. 0-11/2022/НОИ) съгласно приложението.
2. Отменям образец на Декларация за трудова злополука, утвърдена със Заповед № 232 от 20.06.2006 г. (ДВ, бр. 53 от 2006 г.).

Управител:
Ив. Иванов

(ZBUT.EU: Изтеглете декларацията в Word формат от този линк)

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар